Om mig

Stefan Sjöblom - Träkonstnär
Som grabb täljde jag barkbåtar och gjorde leksaker av trä på sågverket där jag växte upp. Under skoltiden fylldes läroböckerna av teckningar och karikatyrer av lärarna. Det var så det började. Jag är autodidakt och har prövat mig fram med olika tekniker och material genom åren. Under tio år var jag lärare på en estetisk livsåskådningslinje på en folkhögskola. Dessa år gav mig goda möjligheter att lära mig och pröva olika arbetssätt.

I min tanke är allt material användbart, gärna det vi använder till vardags och särskilt det ratade, Det finns en tanke i återbruket, Just nu fångas mitt intresse av trä och drivved. Naturen har redan gjort grovjobbet med form och delvis färgsättning. Vad som återstår är att bearbeta och foga samman delarna till något nytt och spännande.
Kontakt

tfn: 0735851086
Flintlåsvägen 17
19259 Sollentuna
 

e-post:  sjoblomstefan8@gmail.com